Mögelsanering Västerås

Bygg och fastighetsutveckling

Professionell mögelsanering för dina utrymmen.


Mögelsanering är inte att bara kemiskt att bekämpa möglet utan även att finna anledningen till uppkomst av mögel. Där mögel finns finns också bakomvarande problem med fukt. Mögelsporer finns i luften och kan på kort tid växa till sig men det behövs rätta förutsättningar såsom fukt, värme, mörker, näring finns dessa förutsättningar är det bara tiden som avgör när möglet börjar växa.

Vanliga ställer där möglet trivs är i källare, vindar och våtrum, håll koll på huset och var vaksam på läckage av alla slag.

Hur går en sanering till!
Vi går igenom huset och letar efter mögel och fukt, fuktmätningar görs för att kontrollera fukthalten i angripet material. Ventilationen bör ses över för att säkerställas att funktionen är tillfredsställande, påväxt av mögel kan förekomma redan efter rH 55 %. Vi sanerar kemiskt möglet och åtgärdar problemet med fukt tillförsel för att förhindra ny påväxt.

ANLITA BYGG & FASTIGHETSUTVECKLING

Förverkliga ditt byggprojekt.

Vi försöker vara den kompletta byggaren med lyhördhet mot kunderna.
Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Kundprojekt

  • Petra Bergsten
    Jag trodde att våra golv och vår trappa var bortom all hjälp! Jag kontaktade Bygg & Fastighetsutveckling och inom kort kom de och trollade. Våra golv blev som nya, vi begriper fortfarande inte vad som hände!
    Petra Bergsten
  • Hans-Olof Söderkvist
    Golvslipning och lackning. Blev väldigt positivt bemött både vad gäller offert, arbete och fakturering. Ordning och reda samt kontinuerlig kommunikation och återkoppling. Inte billigast med bästa valet!
    Hans-Olof Söderkvist
Begär offert